Cílová skupina

 

Projekt e-LKA se zaměřuje na pracovníky městských, vědeckých, univerzitních a vysokoškolských knihoven České republiky.

Cílí na jejich schopnost používat angličtinu v běžných situacích na pracovišti. Je určen všem zaměstnancům knihoven, kteří v této oblasti pociťují nedostatky. Týká se to především situací jako komunikace s uživateli ze zahraničí (ať už přímý kontakt, telefonování nebo komunikace pomocí e-mailu), účast na mezinárodních konferencích, orientace v základní knihovnické terminologii, jednání se zahraničními partnery, prezentace služeb nebo porozumění odborným článkům.