O projektu

e-learningový kurz knihovnické angličtiny e-LKA vznikl jako projekt Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a reaguje na poptávku po vzdělávání v knihovnické angličtině. Kurz je v současné době nabízen pracovníkům všech knihoven v České republice a zaměřuje se na zvýšení jejich schopností komunikovat v angličtině, vyznat se v odborné anglické terminologii a odborných textech. Díky e-learningové formě je možné studovat odkudkoliv a kdykoliv, potřebný je pouze přístup k internetu a zařízení pro přehrávání zvuku. Kurz je určen pro pokročilost „falešný začátečník“ (pre-intermediate), tedy pro ty, kteří se už angličtinu někdy učili, ale aktivně ji nevyužívají.

 

Obsah se skládá z 9 lekcí, přičemž časová náročnost lekce se pohybuje mezi 3-5 hodinami studia. Pro ukončení lekce je nutno splnit povinný úkol a na konci kurzu závěrečný test. Úspěšné dokončení kurzu je potvrzeno vystavením certifikátu. V současné době realizujeme 2 běhy kurzu za rok – jarní (březen-červen) a podzimní (říjen-prosinec).  

 

Kurz je vytvořen v e-learningovém prostředí Moodle a běží na stránkách https://kurzy.knihovna.cz//