Kurz e-LKA 1 obsahuje 9 lekcí a je vhodný pro studenty s úrovní angličtiny mírně pokročilý/falešný začátečních, tedy pro ty, kteří se již někdy angličtinu učili, ale aktivně ji nepoužívají.  Kurz v prvních lekcích opakuje základní anglickou gramatiku a postupně seznamuje studenty se základní oborovou terminologií.

 

 

 

Obsah kurzu e- LKA

 

1. modul Úvod

Gramatika: specifika angličtiny, výslovnost, abeceda

Slovní zásoba: zájmena, dny v týdnu, čísla 
 

2.modul “Vítejte v knihovně! Welcome to the library!”

Gramatika: sloveso to be, určitý a neurčitý člen, množné číslo  

Slovní zásoba: oslovení, pozdravy, měsíce

 

3. “Kniha. A book.”

Gramatika: přítomný čas prostý, řadové číslovky  

Oborová část: žánry, kniha

 

4.“V knihovně. In the library”

Gramatika: vazba there is/are  

Oborová část: popis budovy

 

5. “Čtenář. A reader”

Gramatika: způsobová slovesa – should, can, must

Oborová část:  pokyny, zákazy, rady

 

6.“Služby. Services“

Gramatika: minulý čas prostý 

Oborová část: reakce na písemné a telefonické dotazy,

 

7. „Technologie v knihovně“

Gramatika: minulý čas prostý – nepravidelná slovesa 

Oborová část: používání techniky

 

8. „Prezentace knihovny. Library presentation“

Gramatika: budoucí čas: will 

Oborová část: přivítání hosta, jednání, informace o knihovně

 

9. „Rekapitulace. Recapitulation“

shrnutí  kurzu, procvičovací cvičení na gramatiku a slovní  zásobu, závěrečný test

Vyhledávání