e-LKA 3

Cílem kurzu e-LKA 3 je prohloubit znalosti oborové anglické terminologie, posílit schopnost použít angličtinu v situacích spojených s oborem i zopakovat a rozšířit znalosti anglické terminologie. Kurz představí anglicky zjednodušeně odborná témata a bude povzbuzovat účastníky ke čtení anglických odborných článků.

Kurz má celkem 7 lekcí. Každá lekce je ukončena závěrečným testem a celý kurz pak souhrnným závěrečným testem. Všechny testy je pro úspěšné absolvování potřeba splnit ve stanoveném termínu.  

Každá lekce má dvě části. První část je odborná, která obsahuje slovní zásobu a zjednodušené odborné články. Druhá část obsahuje výklad gramatiky a cvičení.

Témata kurzu:

1. Historie knihoven a knihovnictví 

Gramatika:  opakování minulého času, interpunkce a spojky

 

2. Současné knihovnictví a knihovník

Gramatika: opakování přítomných časů, frázová slovesa 1

 

 3. Knižní trh a nákup knih:

Gramatika: trpný rod, frázová slovesa II

 

4. E-knihy a elektronické informační zdroje 

Gramatika: podmínkové věty, frázová slovesa 3

 

5. Kontakt se čtenářem

Gramatika – opakování modálních sloves, slovesné vzorce 1 – úvod, slovesa následovaná infinitivem bez TO, slovesa následovaná slovesem s ing

 

6. Budoucnost knihoven – trendy, technologie

Gramatika: budoucí čas, slovesné vzorce 2 – vazby sloves s předložkami 


7. Opakování 

Opakování slovní zásoby a gramatiky. Shrnutí předešlých lekcí.  Závěrečný test.

 

 

Vyhledávání