Koncepce kurzu

Struktura lekce

Každá lekce je rozdělena do 4 částí. Jedná se o tyto části:

 

1) Úvod lekce dozvíte se v něm obsah dané lekce a její časovou náročnost.

 

2) Studijní materiály – stěžejním materiálem je studijní opora, ve které vždy naleznete souhrn celé lekce, tedy vysvětlení gramatické části, několik cvičení a odbornou část.
Vybranou část látky vám interaktivním způsobem podá výuková animace. Samostatnou část tvoří slovní zásoba lekce. Tyto materiály budou v některých lekcích doplněny vhodnými materiály z jiných zdrojů.

 

3) Multimédia – v každé lekci najdete 1 výukové video z prostředí knihovny, které slouží jako ukázka použití probraných frází a slovíček v praxi. Video je také podkladem ke cvičení, je tedy vhodné, abyste videa pečlivě sledovali. Tato výuková videa budeme doplňovat zábavnými videi, určenými především pro zábavu a rozptýlení.

 

4) Cvičení – na závěr lekce vás čeká několik cvičení, která jsou rozdělena podle typů cvičení a gramatického jevu, který procvičují. Kromě cvičení vás budou průběžně čekat různé úkoly.

 

Vyhledávání