Druhý běh kurzu - hodnocení

Druhý běh kurzu úspěšně ukončilo 42 studentů. Ti měli v závěrečném dotazníku možnost kurz zhodnotit a přidat své připomínky pro jeho budoucí rozvoj. Podívejte se na výsledky hodnocení.

 

Studenti vyjádřili spokojenost s všemi faktory e-learnigového kurzu, na které byli dotázáni - zpětná vazba o výsledcích, relevantnost probírané látky, ovládáním e-learningu, strukturou kurzu i jeho organizací. Dále odborností tutorů a průběhem komunikace s učiteli i způsoby komunikace nabízenými v kurzu.

 

 

 

Všichni studenti také uvedli, že kurz byl přínosný.

 

Ve výsledcích se po absolvování kurzu ukázalo zlepšení všech forem komunikace v angličtině. Schopnost vyjádřit se lépe písemně v angličtině udává 65 % respondentů, porozumět anglicky psanému textu 75 %, rozumět mluvenému projevu 65 %, lepší schopnost používat oborovou terminologii vybralo dokonce 100 % účastníků a celkově lepší schopnost použít angličtinu v práci uvádí 82,5 % respondentů. Nejmenšího zlepšení bylo dosaženo u schopnosti vyjádřit se ústně v angličtině – zlepšení uvádí 47,5 % účastníků. I přesto je však tato hodnota vysoká, vzhledem k tomu, že se kurz na výuku a procvičování ústního projevu nezaměřoval. 

 

Pro 62,5 % účastníků je po absolvování kurzu sebedůvěra v použití anglického jazyka větší a 70% udává větší motivaci pokračovat ve studiu angličtiny.  75 % účastníků uvedlo větší motivaci účastnit se  dalších e-learningových kurzů a 72,5 % účastníků udává zvýšení zájmů o témata spojená s knihovnictvím.

 

 

Většina studentů by kurz doporučila svým kolegům (a někteří jej již v průběhu kurzu doporučili) a také by se zúčastnila pokračování.

 

Při otázce na finanční ohodnocení kurzu, se nějčastěji navrhované částky pohybovaly v rozmezí 1001-1500 Kč.

 

 

Přestože se kurz setkal s tak dobrým honocením, není dokonalý. Úskalí, se kterými se studenti kurzu potýkali byla podle jejich názorů dvě:

- procvičovací cvičení v systému Moodle. Zde je nutné u překladových cvičení zadat odpověď naprosto správně - včetně diakritiky, mezer, teček, jelikož odpověď hodnotí systém na základě srovnání se vzorem. Během jednotlivých běhů byly tyto vzory rozšířeny podle návrhů studentů o nové možnosti správných odpovědí a různých variant diakritiky. Přesto je možné, že se najdou v dalších bězích nové správné odpovědi (u některých otázek je kolem 30 správných odpovědí), ty mohou studenti ohlásit tutorům, kteří je po kontrole přidají mezi správné odpovědi.

- výuková videa. Ta byla natáčena s omezeným rozpočtem, proto nebylo možné zajistit jako herce rodilé mluvčí a profesionální nahrání zvuku. Proto je v některých částech hercům hůře rozumět. Videa jsou ovšem pouze doplňkovým materiálem, který slouží pro ukázku použití anglických knihovnických termínů v praxi. Hlavním prostředkem výuky porozumění mluvené angličtině jsou výukové animace a audiocvičení, která nahráli rodilí mluvčí v nahrávacím studiu.

I přes tyto problémy však převažovalo pozitivní hodnocení kurzu a komentáře vyjadřující spokojenost studentů.

 

Komentáře účastníků kurzu:

Hlavně vám děkuji, že jste něco takového vytvořili a že jsem měla možnost se toho zúčastnit. Jako věčnému začátečníkovi v anglickém jazyce jste mi konečně objasnili základy.

Žádné připomínky ke kurzu opravdu nemám, moc se mi líbil a naprosto ve všem vyhovoval. Byl jasně a přehledně zpracován. Všem jeho tvůrcům i lektorům tímto mnohokrát děkuji za tuto příležitost, že jsem kurz mohla absolvovat.

Kurz byl výborný, vtipný, nápaditý, motivační, zjistila jsem, že na internetu je spoustu zajímavých odkazů a stránek o angličtině. Výborné byly poslechové cvičení, opravdu jsem se zlepšila a alespoň trošku se naučila angličtinu poslouchat. Vadilo mi jen někdy, že jako správná byla braná jen jedna variata odpovědi a jakýkoli překlep byl chybou, ale to asi při "strojovém" opravování není jinak možné.

Nevím co by se mělo vylepšit, mě to bavilo a zajímala mě hlavně oborová angličtina. Měli jste to skvělé vypracované a děkuji vám za váš čas.

Kurz se mi velice líbil, byl srozumitelný, výuková videa byla bezkonkureční - týkali se jak oboru, kurzu, tak osobního života:-). Člověk čekal co přijde, svým způsobem byla videa napínavá. Byl to velmi dobrý kurz a pomohl mi pochopit některé zatím neobjasněné věci v angličtině. Děkuji:-)

látka ve studijních materiálech byla velmi dobře vysvětlena, nechala se snadno pochopit. Studijní materiály byly výborné. Animace velmi jednoduchou formou opakovala studijní materiály s doplňkem výslovnosti, což bylo důležité. Kurz se mi velice líbil.

Jsem kurzem přímo nadšená, neměla jsem s e-learningem žádné zkušenosti, byla jsem velmi příjemně překvapená.

Mně se opravdu moc líbil. Zopakovala jsem si gramatiku, ujasnila, v čem mám ještě mezery. Množství cvičení mě nejdříve nahánělo strach, že to nezvládnu. Možnost je však stále dokola opakovat, bylo pro mne úžasným motivujícím prvkem dosáhnout bezchybnosti. Okamžité hodnocení, někdy i pozdější mi
dávalo zpětnou reakci a další motiv se učit. Vylepšit by se dalo snad jen technické zlepšení kvality zvuku u výukových videí. Jinak Vám všem - celém u týmu opravdu děkuji. Myslím, že to byla moje nejpříjemnější zkušenost s výukou angličtiny. Přeji mnoho radosti z Vaší užitečné práce.

 

 

Zdroj: Lichnovská, Pavla. Hodnocení kvality a přínosu e-learningu se zaměřením na kurz e-LKA. Brno:
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2011. 92 s.
+ XXVII s. příl. Vedoucí diplomové práce Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.