Požadavky na studenta

Jaké budete potřebovat technické vybavení?

- osobní počítač s připojením k internetu
- pro prohlížení studijních materiálů – PDF Adobe Acrobat reader
- pro poslech audia – zvukovou kartu s reproduktory nebo sluchátky
- pro psaní ukolů – textový editor např. MS Word, OpenOffice Writer
- pro prohlížení animací – webový prohlížeč s instalovaným flash playerem  (doporučujeme Mozilla Firefox, Opera; nedoporučujeme MS Explorer )