Výhody kurzu

Vzhledem k tomu, že doposud nebyl realizován žádný e-learningový kurz angličtiny speciálně pro knihovníky, představuje projekt e-LKA pro tuto cílovou skupinu značný přínos.

Angličtina je nejrozšířenější světový jazyk a schopnost jejího praktického používání se v dnešní době stává nutností, zvláště pro zaměstnance v informačních službách. Velkou výhodou tohoto kurzu je jeho elektronická podoba, která umožňuje efektivní výuku i pro časově zaneprázdněné bez ohledu na místo jejich bydliště. Zaměření kurzu na angličtinu používanou přímo v knihovnické praxi přinese účastníkům skutečné obohacení o znalosti, které reálně využijí ve své práci, a pomůže jim zvládnout situace, pro tento druh pracoviště typické. To je velká výhoda oproti obecně zaměřeným on-line kurzům angličtiny. e-LKA nabízí rychlé, moderní a skutečně efektivní zdokonalení knihovníků v anglickém jazyce.